’יוגש לשר הרווחה מכתב התראה לפני הגשת בג״צ׳, אמר הבוקר מנכ״ל איל״ן, בועז הרמן