"רק שאלה" ראיון רדיו עם בועז הרמן ואב לילד עם מוגבלות פיזית

בועז הרמן, מנכ"ל עמותת איל"ן, טל בן דוד , אביו של ליעד עם שיתוק מוחין - תהליך התפתחות עמותת איל"ן. לאנשים עם מוגבלות .שילוב אנשים עם מוגבלות בחברה. חוק פטור מתור לאנשים עם מוגבלויות שונות. הקושי בטיפול לילד עם צרכים מיוחדים
כאן תרבות, 3.2.19