רם דונל , אב לילדה עם מגבלה פיזית בטוקר בשישי

רם דונל -אב לידה עם צרכים מיוחדים ,חברת עמותת איל"ן : יום ההתרמה השנתי של איל"ן. ספריו לגדול איתה , להיות בוגר איתה .