ראיון ברדיו חיפה לקראת יום ההתרמה (רדיו חיפה 30.1.17)