קייטנת איל"ן בקיבוץ אשדות יעקב

אנשי השבוע של עמי כברי. בני ובנות הנוער בקיבוץ אשדות יעקב שהמקדישים שבוע לאירוח ילדים מקייטנת איל"ן, זו מסורת בת 20 שנה.