פרוייקט המשתלה של סניף איל"ן ת"א בתוכנית "פותחים יום"

היום מתקיים יום ההתרמה השנתי של עמותת איל"ן אוהד זהבי, משתתף בפרויקט המשתלה בביה"ס און נטע שובלי, משתתפת בפרויקט המשתלה בביה"ס און יצחק גפני, יו"ר עמותת איל"ן ת"א אייל שפירא, אחראי פרויקט לקויות