עמותת איל"ן בשבוע הזכויות לאנשים עם מוגבלויות באו"ם

שבוע המודעות לאנשים עם מוגבלויות באו''ם. דפנה הולנברג מעמותת אילן מנהלת בית מרים, מרכז יום לנכות פיזית קשה של עמותת אילן בחיפה מספרת על הייצוג באו''ם ועל הפעילות.