נורית מויאל מנהלת את יום ההתרמה לאיל"ן באיזור הדרום (רדיו דרום, 31.1.17)