מר בועז הרמן בראיון על חוק שירותי רווחה לאנשים עם מוגבלות

אלפי אנשים עם מוגבלויות יזכו למימוש זכויותיהם, שמעתה יהיו מעוגנות ב"חוק שירותי רווחה לאנשים עם מוגבלות" לקידום רווחתם ושילובם בחברה.
מר בועז הרמן בראיון לגילי תמיר.