מנכ"ל איל"ן על קיצוץ תקני הרופאים בחינוך המיוחד

ניב יגור: המשבר בחינוך המיוחד נמשך. עשרות תקנים של רופאים לילדי החינוך המיוחד קוצצו.