מנכ"ל איל"ן ומיכל ארזון בתוכנית פאולה ולאון

מיכל ארזון רעייתו של מימון הנאבק בטרשת נפוצה, זקוקים למעלון בבניין שגרים במודיעין, שכנה בבניין מתנגדת למעלון, מקבלים סיוע מעמותת אילן, בועז הרמן מנכ"ל עמותת אילן - יום ההתרמה השנתי של עמותת אילן