מנכ"ל איל"ן בראיון "נחשו מי תוקע לנו מקלות בגלגלים?"

 משרד הרווחה מעמיק את חוסר השוויון כלפי אנשים עם מוגבלות פיזית