מנכ"ל איל"ן בראיון בגל"צ אודות פעילויות הקיץ של העמותה