מנכ"ל איל"ן בנושא הנגשת נחל השופט עבור אנשים עם מוגבלות בתוכנית "יהיה בסדר"

ראיון עם בועז הרמן, מנכ"ל עמותת איל"ן, המתייחס בדבריו לנגישות בנחל השופט לאנשים עם מוגבלויות, והמקום שגם מעניק למטייל בו תחושה של טבע אמיתית - אולם ההנגשה עבורם מסתיימת בקטע מסויים של השביל - והשיטפונות שפרצו בחורף שעבר סחפו את קטעי הנגישות שעד היום לא תוקנו ע"י קק"ל.