מדליית זהב באולימפיאדת פראלימפים בטוקיו לאיאד שלבי משפרעם