זה שאני נכה לא אומר שצריכים לזווג אותי עם נכה (גלי צה"ל, 1/2/17)