דקה ישראלית על מרכז הספורט של איל"ן בר"ג

שודר בבוקר טוב ישראל-גל"צ , 7.11.18