בועז הרמן ומיכל ארזון בתוכנית הרדיו "סדר יום" עם קרן נויבך

בועז הרמן - מנכ"ל איל"ן : שכנה בבניין משותף מתנגדת לבניית מעלון שכן לחולה טרשת נפוצה מיכל הרזון - מודיעין , רעייתו של החולה . רוני שני - בן משפחה של השכנה .