שיקום

שיקומם ושילובם של אנשים עם מוגבלויות פיזיות בחברה ובקהילה הינו יעד מרכזי באיל"ן.

איל"ן מקיים פעילויות שיקום ורווחה למען הנכים ומעניק סיוע פרטני לנכה ולבני משפחתו לשם רכישת ציוד עזר ואביזרי שיקום כגון כסאות גלגלים, מחשבים ועוד.

באופן מיוחד מתמקד הארגון במימון פעילויות שיקום ורווחה שאינן מתוקצבות ובמתן מענה לצרכים שאינם מסופקים על ידי הגורמים המוסדיים השונים

איל"ן מעניק שירותים לאלפי הנכים שבטיפולו באמצעות 39 סניפים ו-30 מוסדות הפזורים בכל רחבי הארץ.