ספורט

באיל"ן מאמינים כי הפעילות הספורטיבית הינה חלק בלתי נפרד מהטיפול בנכה ומשפרת לא רק את מצבו הפיזי של הנכה אלא מועילה רבות גם מבחינה נפשית, פסיכולוגית וחברתית.

לפי סקרים שנעשו, מעבר להיבט הפיזיולוגי של השיקום קיים ההיבט של השינוי הפסיכולוגי אצל מטופל שבעקבותיו באים שינויים חברתיים , שיפור בדימוי העצמי והעצמה אישית גדולה. מטרות השיקום הן כמובן החזרת יכולתו הגופנית, החברתית והתעסוקתית של הנכה למצב שיאפשר לו השתתפות בחיים רגילים  במסגרת המגבלות של נכותו וסיפוק המשאבים החסרים לו למיצוי מרבי של הפוטנציאל שלו לפעילות ולשילוב בחברה.