מתנות לחגים ולכל אירוע

 • מתנות ממרכז היום לנכים בקריית חיים
  "בית מרים"
 • מתנות ממרכז היום לנכים
  באר שבע
 • מתנות ממרכז היום לנכים
  תל אביב
 • מתנות מהמחלקה התעסוקתית בסניף ירושלים
 • מתנות מבית קלסר, מעון לנכים