פרויקט רכיבה טיפולית

טיפול באמצעות רכיבה על סוסים

באיל"ן ניתנים טיפולים שונים לילדים בעלי מוגבלויות עם ליקויים מוטוריים. במסגרת מגוון הטיפולים לשיקום יכולת התנועה והניידות ניתנים גם טיפולי רכיבה טיפולית. הרכיבה מאפשרת לילדים התנסות תנועתית שנמנעת מהם עקב מגבלותיהם, מסייעת להורדת מתח השרירים, משפרת תגובות שיווי המשקל ומעלה את הדימוי והערך העצמי של הילדים.

איל"ן משתתף במימון שיעורי הרכיבה הטיפולית בכמה מסגרות:
סיוע פרטני למשפחות מרכז שאיל"ן מסייע למספר עשרות משפחות בשנה במימון שיעורי הרכיבה הטיפולית. העזרה ניתנת בעקבות פנייה פרטית לועדות העזרה של איל"ן על סמך המלצות מקצועיות ובהתאם לקבלות המעידות על עלות הרכיבה. המימון השנתי באמצעות ועדת עזרה.

סיוע במסגרת מועדוניות וגנים כחלק ממגוון הפעילויות המאורגנות לילדי איל"ן במועדוניות ובגני ילדים משתתפים הילדים באופן קבוע בשיעורי רכיבה טיפולית. הפעילות עם הסוסים כוללת רכיבה על סוסים, טיפול בסוסים, גישה לסוס, האכלה ועוד.

עלות פרויקט הרכיבה לשתי קבוצות ילדים בשנה כולל ההשתתפות בסיוע פרטני למשפחות עבור רכיבה טיפולית והסעות הינה 60,000 $ לשנה.

המעוניינים לסייע ולתרום לפרויקט הרכיבה הטיפולית מתבקשים לפנות למרכז איל"ן