פרויקט רכבים מותאמים

 

רכישת רכב להסעת נכים

מטרת הפרויקט הינה לעזור ברכישת רכבים ייעודיים מותאמים להסעת הנכים, אשר יאפשרו הסעתם של נכים קשים ממעונות איל"ן או מביתם ויבטיחו את השתתפותם בכל הפעילויות התעסוקתיות המוצעות לאוכלוסייה הייחודית על ידי איל"ן. המצב כיום הינו שנכים רבים אינם מצליחים להגיע אל הפעילויות המוצעות להם, בגלל קשיים של ממש, טכניים ואישיים, הנובעים מעובדת נכותם הקשה.
רכב ייעודי זה חייב להיות מצויד במיטב החידושים הטכנולוגיים, ובכל המכשור הרפואי הנדרש על מנת להבטיח נסיעה בטוחה של הנכה.
מטרת הפרויקט היא להגיע אל נכים רבים אשר עד היום לא היה ביכולתנו להגיע אליהם בגלל בעיית ההסעה המיוחדת לה הם זקוקים.

כל רכב ייעודי שיירכש בתרומה ישולב במערך הסעות יומי באזור הנדרש ויעמוד לרשותם של הנכים המבקשים להגיע לפעילויות. אין ספק כי רכישת רכב מסוג זה תאפשר לאיל"ן ליזום פעילויות שונות הקשורות בהסעתם של הנכים ובמיוחד בהסעתם של נכים בעלי דרגות נכות קשות במיוחד, למפגשים תעסוקתיים, חברתיים וטיפוליים גם יחד.

מבדיקות שערכנו לאחרונה עם סוכנויות הרכב המתמחות בתחום זה עולה כי סך כל הרכישה נע בין 65.000 $ ל-75.000 $ . הבדלי המחירים קשורים לרמת האבזור, הבטיחות והמכשור הרפואי הנדרשים. מדובר ברכישה חד-פעמית אשר תשמש את אוכלוסיית הנכים במשך 10 שנים לפחות !!!

אנו מציעים כי הרכב המיוחד הזה ישא על דופנותיו שילוט הולם אשר יציין את שם התורם אשר תרם רכב זה או סייע ברכישתו למען אוכלוסיית הנכים בטיפול איל"ן.

המעוניינים לסייע ולתרום לפרויקט רכישת רכב מותאם לנכים מתבקשים לפנות למרכז איל"ן

 

תמונת רכב מותאם לנכים