כיצד לעזור?

ניתן לסייע לאיל"ן בדרכים שונות. אם על ידי תרומה כספית ישירה או על ידי רכישת עבודות שיוצרו על ידי נכים במרכזי השיקום של איל"ן. כמו כן ניתן לסייע לאיל"ן באמצעות תמיכה באחד הפרויקטים המיוחדים שאיל"ן מפעיל באופן שוטף לרווחת הנכים, ניתן גם להתנדב בסניפי או במוסדות איל"ן. 

כל סיוע לאיל"ן יתקבל בברכה ובתודה.