כיצד איל''ן עוזר

תהליך ההרשמה לקבלת עזרה מאיל"ן

1. הרשמה

על מנת לקבל עזרה מאיל"ן יש לפנות לסניף איל"ן באזור המגורים ולהירשם כחבר. (ראו סניפי איל"ן).

במידה ואין סניף באזורכם יש לפנות לעובד הסוציאלי הראשי במרכז איל"ן.

במהלך ההרשמה בסניף יפתח תיק לנכה והשירותים המתאימים לגילו ולמצבו יוצעו לו.

2. בקשה לעזרה מועדת העזרה של איל"ן

הבקשה לעזרה תופנה לסניף איל"ן המקומי בצרוף האישורים כדלקמן:

  • דו"ח מעובדת סוציאלית המתאר את המצב המשפחתי (מבנה המשפחה, מצב תעסוקתי וכלכלי ובעיות מיוחדות, תפקוד הפונה וכל מידע רלוונטי אחר
  • אישור מוסמך על הצורך ברכישה או בעזרה על ידי גרום מקצועי רלוונטי (פיזיותרפיסטית, מרפאת בעיסוק וכד')
  • הצעת מחיר מתאימה או קבלה/חשבונית.
  • תלושי משכורת אחרונים (של ההורים או של הנכה ובן הזוג)
  • אישור על המקורות למימון (כולל השתתפות גורמים ומוסדות נוספים והמשפחה).
  • אישורי הכנסה כגון קצבאות ביטוח לאומי, הכנסות מכולל, הבטחת הכנסה, ממשרד הדתות וכד'
  • טופס גילוי נאות (ראו קישור מצורף בהמשך)

ועדת העזרה תדון בבקשה ותחליט על סכום ההשתתפות.