טופס הצטרפות למתנדבי קמפוס איל"ן
איגוד ישראלי לילדים נפגעים (ע"ר) 58-003-6242

נא לסמן את האפשרות המתאימה, ניתן לסמן את שתי האפשרויות: