תלמידים של כפר הנוער עיינות מצטרפים לילדים של עמותת איל"ן ממרכז הספורט לנכים ברמת גן למירוץ מיוחד