שני, 20 אפריל 2020 07:48

פניית איל"ן לראש הממשלה בהמשך לנייר "תיעדוף חולים קשים בתקופת מגיפת הקורונה"

כ"ה בניסן תש"פ
19 באפריל 2020


לכבוד
ח"כ בנימין נתניהו
ראש הממשלה
שלום רב,


הנדון: תגובה לנייר העמדה: "תיעדוף חולים קשים בתקופת מגיפת הקורונה"
הפוגע ומפלה אנשים עם מוגבלות פיזית בקבלת טיפול רפואי

קיבלנו בזעזוע עמוק ובשאט נפש את נייר העמדה לתעדוף חולים קשים בתקופת מגפת הקורונה, שהוגש על ידי ועדה משותפת למועצה הלאומית לביואתיקה, לשכת האתיקה של הר"י ומשרד הבריאות. נייר זה שפורסם בימים האחרונים הינו פוגעני לאוכלוסייה עם מוגבלות וגורר תגובות קשות ביותר של אנשים עם מוגבלות והורים לילדים עם מוגבלות.

עמותת איל"ן מייצגת בפנייתה זו, את אוכלוסיית האנשים עם מוגבלות פיזית ובני משפחותיהם. למותר לציין כי, ילדים ובוגרים עם מוגבלויות הנם בעלי איפיונים שונים ועל כן, אין כל הצדקה להכליל אותם על סמך נכותם, בוודאי לא כשמדובר על תיעדוף בקבלת מכשירי הנשמה או טיפול רפואי מציל חיים.

חובה עלינו כחברה לשמור על אמות מוסר בסיסיות, במיוחד בעת משבר, ושהיחס לאנשים עם מוגבלויות, יהיה שוויוני ומכבד. למותר לציין כי ערך החיים לאדם עם מוגבלות הינו שווה לערך החיים של אדם ללא מגבלה. בפועל, ההמלצות, אשר מתעדפות את חיי האדם בהילקח בחשבון את מסוגלותו של אדם לעבוד ואת רמת התניידותו מעמידות בידי הרופאים את הדילמה הבלתי אפשרית לשקול את תרומתו הפרקטית של כל פרט לחברה בקבלת ההחלטה אם להעניק לו חיים. הצמדת "ערך" לחיי אדם על סמך תפקודו או מוגבלותו היא גישה שחלפה מן העולם והוחלפה בגישה חברתית עדכנית המכבדת אדם באשר הוא אדם.

נייר העמדה עצמו מציין כי "אין להפלות בין חולים שונים על סמך מאפיינים שאינם רפואיים או על סמך מאפיינים כללים של קבוצת אנשים, אלא יש לקבוע תעדוף באופן אינדיבידואלי על פי נתונים רפואיים הספציפיים לכל חולה" (סעיף י"ט) ויחד עם זאת ובאותה נשימה, מפלה אנשים רק על סמך העובדה, בין היתר, שהאדם "מרותק לכיסא ברוב שעות היום".

אנו רואים במסמך זה, שבר ערכי ואפליה זועקת לשמיים בחסות המדינה. מעבר לסכנה המיידית של משבר הקורונה, של טיפול לקוי באנשים או היעדר טיפול, רק בשל העובדה שהם בעלי נכות פיזית, המסמך עלול לעורר דעות קדומות וסטנדרט מפלה שישליך מכאן והלאה על הטיפול הרפואי לו יזכו אנשים עם נכות גם בעתיד.

אדוני ראש הממשלה, בשם הנהלת עמותת איל"ן, ילדים ובוגרים עם מוגבלות פיזית ובני משפחותיהם, אנו מפצירים בך לבטל לאלתר את ההמלצות למשרד הבריאות הפוגעות בכבוד האדם, בערכי היהדות והדתות האחרות אשר כולן מדגישות את ערך החיים, את הזכות לחיים ואת ערך האדם באשר הוא אדם. ככל ויעלה הצורך ובמידה והמלצות אלו יאושרו ע"י משרד הבריאות ויהפכו להנחיות מעשיות לצוותים הרפואיים, איל"ן לא תהסס לפנות לערכאות משפטיות כדי לבטל את רוע הגזירה.

בתודה ובכבוד רב,
רו"ח אהוד רצאבי, יו"ר
בועז הרמן, מנכ"ל