ראשון, 11 אוגוסט 2019 07:37

עיד אלאדחא שמח

משפחת איל"ן מאחלת לכל חבריה, בני העדה המוסלמית ובני העדה הדרוזית

חג עיד אלאדחא שמח.