שלישי, 27 אוקטובר 2020 08:17

מענק קצבאות הנכות לשנת 2020

בהמשך להחלטה על העלאת קצבאות משנת 2018 , הוחלט על הענקת מענקים חד פעמיים למקבלי קצבת נכות. מענקים אלה מחליפים את העלאת הקצבאות לשנת 2020. המענקים ישולמו אוטומטית בשתי פעימות: האחת, עבור 10 חודשים, בחודש אוקטובר 2020 והשניה, עבור חודשיים, בחודש דצמבר 2020.

לפי הפירוט הבא:

מקבלי קצבת ילד נכה- עד גיל 18

 • 50%- סכום הקצבה היום 1,268 ₪ - יקבל מענק חודשי בסה"כ 83 ₪
  ובסך הכל בפעימה הראשונה: 830₪ ובפעימה השניה: 166 ש"ח
 • 100%- סכום הקצבה היום 2,608 ₪ - יקבל מענק חודשי בסה"כ 83 ₪
  ובסך הכל בפעימה הראשונה: 830₪ ובפעימה השניה: 160 ש"ח
 • 112% - דרגה חדשה הכוללת ילד שזכאי לגמלת ילד נכה משום שהוא תלוי בעזרת הזולת במידה רבה קיבל במבחן התלות 8-9 נקודות.
  יקבל מענק חודשי בסה"כ 490 ₪
 • 188%- סכום הקצבה היום 4,773 ₪ - יקבל מענק חודשי בסה"כ 490 ₪
  ובסך הכל בפעימה הראשונה: 4,900 ₪ ובפעימה השניה: 980 ש"ח

תוספת לילד מונשם- סכום הקצבה היום 1,850 ₪ - יקבל מענק חודשי בסה"כ 5,341 ₪

 

מקבלי קצבת נכות כללית – מעל לגיל 18

 • קצבה מלאה (100%או 75% )- סכום הקצבה היום 3,321 ₪ - יקבל מענק חודשי בסה"כ 190 ₪
  ובסך הכל בפעימה הראשונה: 1,900 ₪ ובפעימה השניה: 380 ש"ח
 • דרגה חלקית (74% )- סכום הקצבה היום 2,242 ₪ - יקבל מענק חודשי בסה"כ 141 ₪
  ובסך הכל בפעימה הראשונה: 1,410 ₪ ובפעימה השניה: 282 ש"ח
 • דרגה חלקית (65% )- סכום הקצבה היום 2,027 ₪ - יקבל מענק חודשי בסה"כ 124 ₪
  ובסך הכל בפעימה הראשונה: 1,240 ₪ ובפעימה השניה: 248 ש"ח
 • דרגה חלקית (60% )- סכום הקצבה היום 1,908 ₪ - יקבל מענק חודשי בסה"כ 114 ₪
  ובסך הכל בפעימה הראשונה: 1,140 ₪ ובפעימה השניה: 228 ש"ח

מקבלי קצבת שירותים מיוחדים- מעל לגיל 18

 • קצבה בשיעור 50% סכום הקצבה היום 1,427 ₪ - יקבל מענק חודשי בסה"כ 100 ₪
  ובסך הכל בפעימה הראשונה: 1,000 ₪ ובפעימה השניה: 200 ש"ח
 • קצבה בשיעור 112% סכום הקצבה היום 3,334 ₪ - יקבל מענק חודשי בסה"כ 200 ₪
  ובסך הכל בפעימה הראשונה: 2,000 ₪ ובפעימה השניה: 400 ש"ח
 • קצבה בשיעור 188% סכום הקצבה היום 5,341 ₪ - יקבל מענק חודשי בסה"כ 300 ₪
  ובסך הכל בפעימה הראשונה: 3,000 ₪ ובפעימה השניה: 600 ש"ח

 

 • הסכומים מעודכנים נכון לשנת 2020, המענקים המצוינים הם לחודש (יש צורך להכפילם ב- 12 כדי להגיע לסכום השנתי)
 • תשלום ראשון של המענקים יועבר בחודש אוקטובר- בגין חודשים ינואר- אוקטובר
 • תשלום שני של המענקים יועבר בחודש דצמבר- בגין חודשים נובמבר- דצמבר