שלישי, 10 מרס 2020 16:36

מכתב טרום עתירה למשרד החינוך

איל"ן, בזכות וארגונים נוספים שלחו למשרד החינוך מכתב טרום עתירה בנושא יישום לא חוקי של התיקון לחוק חינוך מיוחד.

לטענתנו, מאז החל יישום החוק בינואר 2020 החלה פגיעה ניכרת בילדים עם מוגבלויות ובמיוחד בילדי איל"ן.

איל"ן לא תשתוק ולא תיתן יד לפגיעה בילדי החינוך המיוחד.