חמישי, 21 פברואר 2019 10:43

יו"ר איל"ן קורא לשרי התחבורה והאוצר למנוע פגיעה חמורה באנשים עם מוגבלויות

ט"ו באדר א' תשע"ט
20 פברואר 2019


לכבוד,
מר ישראל כץ - שר התחבורה
מר משה כחלון - שר האוצר

מכובדי שלום רב,

הנדון: שרות הסעות חדש אשר פוגע באוכלוסייה עם מוגבלות פיזית

הנני פונה אליכם בהמשך להודעות שהתפרסמו בכלי התקשורת, על פיהם בימים אלו נחתמו הסכמים שיעגנו שרות הסעות של תחבורה ציבורית המסופקת על ידי חברת VIA בשיתוף עם חברות האוטובוסים דן ובעתיד גם עם אגד.

נדהמתי לקרוא כי השרות המבורך כביכול, בפועל מפלה לרעה את הציבור עם מוגבלויות בישראל, שכן האוטובוסים שנרכשו לטובת ביצוע השירות אינם מונגשים לאוכלוסייה עם מוגבלות פיזית .

איל"ן איגוד ישראלי לילדים נפגעים (ע"ר), הינה עמותה הפועלת למען רווחתם ושיקומם של ילדים ובוגרים נפגעי -עצב ושריר החיים עם מוגבלויות פיסיות מוטוריות. אנו נתקלים וכואבים מידי יום את הקשיים והאתגרים של אלפי
צעירים ובוגרים עם מוגבלות. הקשיים הינם ברמה היומיומית, וקשיי ההתניידות בתחבורה ציבורית בישראל הם מהבולטים באתגרים הניצבים בפניהם.

ידוע זה מכבר כי ישראל מזדחלת הרחק מאחור בכל הקשור לנגישות תחבורה ציבורית לטובת אנשים עם מוגבלויות ביחס למדינות האיחוד האירופי וארצות הברית. לאנשים עם מוגבלויות בישראל אין כיום נגישות לאוטובוסים בינעירוניים. אוטובוסים אלו הם ללא רמפה בכניסה לאוטובוס, הכניסה אליהם צרה מידי ואין מקום יעודי לכסא גלגלים. בנוסף, לעניין אוטובוסים עירוניים, הרי שתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, (הסדרת נגישות לשירותי תחבורה ציבורית) קבעו כי כל אוטובוס עירוני חדש שיירכש, יהיה נגיש על פי הפירוט בתקנות. בפועל אנו עדים מהשטח שהתקנות לא מיושמות במלואן.

והנה, באה לה יוזמה חדשה ומבורכת לפתחו של משרדי התחבורה והאוצר, יוזמה שאמורה להקל על העומס בכבישים, לקצר זמני נסיעה, לשמש כקו ישיר למוסדות חיוניים )בתי חולים, אוניברסיטאות וכו'( והכל תוך שימוש מתקדם באפליקציה ייעודית. יוזמה הממומנת מכספים ומשאבים ציבוריים. יוזמה שהנהנה העיקרי לה היה אמור להיות הקהל עם הקושי הגדול ביותר להתנייד ביתר חופשיות. אך במקום לנצל את ההזדמנות ולדרוש בתנאי המכרז, כתנאי סף, כי על האוטובוסים המוצעים מהחברה המסחרית להיות מונגשים, באופן אבסורדי "מוותר" מראש משרד התחבורה על ציבור שאולי זקוק לשירות זה יותר מכל.

התקשרות עם חברת הסעות, בשנת 2019 , אשר אינה מספקת פתרונות תחבורה לאנשים עם מוגבלויות תהיה בבחינת תקדים לא ראוי, לא ערכי ולא מוסרי.


אודה לטיפולכם ולהתייחסותכם הדחופה.

בברכה,
אהוד רצאבי, יו"ר עמותת איל"ן

העתקים:
מר בועז הרמן, מנכ"ל
חברי ועד מנהל