חמישי, 21 אוקטובר 2021 08:11

בועז הרמן, מנכ"ל איל"ן: "הפוליטיקה הרעה של שר הרווחה כלפי אנשים עם מוגבלות פיזית"

לכבוד

מר מאיר כהן

שר הרווחה והביטחון החברתי

א.נ.,

הנדון: אפליה מתמשכת כנגד אנשים עם מוגבלות פיזית 

 1. השתוממנו והתאכזבנו למקרא הפירסומים בתקשורת כי לא ניתנה תוספת תקציב עבור מרכזי יום לבוגרים עם מוגבלות פיזית, לעומת מרכזי יום הנותנים שירות לבוגרים עם מוגבלויות אחרות.

 2. מזה תקופה שאנו עדים להחרפת הפערים בין מוגבלות אחת לאחרת, ללא שום הצדקה מהותית ומוסרית תוך קיפוח עיקבי של ילדים ובוגרים עם מוגבלות פיזית.

 3. אנו מוצאים עצמנו, מייצגים את ציבור הנכים בישראל ונאבקים בחזיתות שונות להעברת מסר שאמור להיות ברור מאליו (וגם מחויב חוק שוייון זכויות והאמנה הבינלאומית) – אין מקום לחקיקה או תיקצוב סקטוריאלי המעדיפים מוגבלות אחת על פני השניה.

  משרד הרווחה, בחר להקים את מנהל המוגבלויות כגוף אחד כולל, ובדרך זו לאחד בין שלושת האגפים למנהל פעילות משותף. משרד הרווחה אמור לראות לנגד עיניו "את כל בניו" ואת כל צרכיו.

 4. בהתייחס באופן ספציפי לנושא מרכזי היום, כידוע, הסעות למרכזי היום ממומנות על ידי המדינה לאנשים עם אוטיזם או מוגבלות שכלית התפתחותית, אך לא כך לגבי מוגבלות פיזית. הנטל המושת על עמותות שונות שנדרשות לשאת בעלויות הגבוהות של הסעה מונגשת עבור קהל היעד, מוביל לפגיעה קשה בתקציבי העמותות והארגונים, לפגיעה כלכלית במשפחות ופגיעה בזכותם של אנשים עם מוגבלות פיזית לתעסוקה.

 5. משך שנים אנו נמצאים בדין ודברים עם משרד הרווחה להסדרת נושא ההסעות למרכזי היום עבור נכים קשים. בכדי לחסוך פניה לערכאות משפטיות, פנינו מספר רב של פעמים לכל הגורמים המקצועיים במשרד ולא נמצא מענה.

  והנה, נוכחנו אתמול לגלות כי באורח פלא, נמצא התקציב הדרוש למרכזי היום לאוטיסטים ולמש"ה, והועברו  עשרות מליוני שקלים לטובת פלח מאוד מסויים של "צרכים מיוחדים".

 6. כפי שכתבנו והצגנו מספר רב של פעמים (גם בדיונים על הצעת החוק "שירותי רווחה") זוהי רק דוגמא אחת מיני רבות שמצביעה על המגמה ההולכת וגוברת של האפליה וחוסר השוויון בין המוגבלויות.

 7. דוגמא נוספת היא טיוטת הצעת חוק שירותי רווחה אשר מבדילה במפורש בין אנשים עם מוגבלות פיזית לבין אנשים עם מוגבלויות אחרות, הן ברף הכניסה למסגרת החוק והן בהוראות שונות המפורטות בטיוטה. דוגמאות נוספות הן הסעות ילדים למסגרות המשך – שירות מתוקצב שמקבלים רק ילדים עם מוגבלות שאינה פיזית; טיפולים פרא-רפואיים- סל השיקום ושעות הטיפולים הפרא-רפואיים אותם מקבלים ילדים עם מוגבלות פיזית ומוטורית נמוך משמעותית משעות הטיפולים אליהם זכאיים ילדים עם מוגבלות שכלית התפתחותית או ילדים עם אוטיזם; פטור מתור – שילדים ובוגרים עם מוגבלות פיזית באופן אבסרודי עדיין  אינם זכאים, וזאת בניגוד למוגבלויות אחרות ועוד.

 8. ההורים והבוגרים עם מוגבלות פיזית וכן ארגונים המייצגים אוכלוסיה זו כבר אינם יכולים לעמוד שווי נפש מול האפליה הגוברת.

  בלית ברירה, באם מגמת הקיפוח והאפליה תמשיך, והעוולות שנעשו כלפי ציבור עם מוגבלות פיזית לא יתוקנו, נאלץ להידרש למאבקים נוספים לקידום השיוויון וצמצום הפערים שנוצרו לאורך השנים.

 9. לאור האמור לעיל ולאור דחיפות הנושא, הח"מ ויו"ר העמותה, חה"כ לשעבר רו"ח אהוד רצאבי, מבקשים עימך פגישה בהקדם בנוכחות נציגי ההורים לילדים עם מוגבלות פיזית.

בכבוד רב,

בועז הרמן, מנכ"ל