שני, 23 דצמבר 2013 19:37

"היום יום ההתרמה לאיל"ן תודה לכל העומדים לצידנו ונותנים לנו את הכח לעזור לנכי איל"ן לנצח כל יום מחדש!!"

אמירת