רביעי, 21 יוני 2017 20:12

האסיפה הכללית של איל"ן 2017

ב 19/6/17 נפתחה האסיפה הכללית של איל"ן במרכז היום של איל"ן בבאר שבע. הגב' ויויאן לב נבחרה לשמש כיו"ר נשיאות האסיפה.

במסגרת האסיפה , ניתנה סקירה כללית על הפעילויות בשנה החולפת, נידונו התוכניות לעתיד ואושרו הדוחות הכספיים לשנת 2016.

ראש עיריית באר שבע, מר רוביק דנילוביץ', הגיע במהלך כינוס האסיפה, לברך ולחזק את עובדי ומתנדבי העמותה על פועלם למען ציבור הנכים ולמען הקהילה.

יו"ר הועד המנהל, רו"ח אהוד רצאבי בירך את באי האסיפה ואת המארחים במרכז היום בבאר שבע והודה להם על פועלם המסור לקידום העמותה.

בדבריו התייחס לשיתופי הפעולה שנרקמו לאחרונה עם משרד החוץ הישראלי, שגרירויות ישראל בעולם וארגונים וגופים שונים בדרום קוריאה בעקבות הצגת ציורי ילדי איל"ן בתערוכה שהתקיימה בסיאול בשיתוף שגרירות ישראל בדרום קוריאה.

מר  שמעון צוריאלי, מנכ"ל העמותה, דיווח על הפעילות הענפה שהתקיימה בשנה החולפת והודה לכל המתנדבים והעובדים בסניפים ובמוסדות השונים על עבודתם הנאמנה ופועלם למען רווחת המטופלים.

גב' דנה ביטון, מנהלת מרכז היום נשאה דברים והודתה להנהלת העמותה על התמיכה וההכוונה במהלך השנה, לצוות מרכז היום ולמטופלים.

אוראל ניגרקר המשתקמת במרכז היום בירכה את באי האסיפה וסיפרה על עצמה, על שגרת יום ועל חשיבות מרכז היום עבורה ועבור חבריה.

במהלך האסיפה הופיעה מקהלת "צליל משותף" במספר שירים, המקהלה המשלבת את  תלמידי בית ספר מולדת בבאר שבע עם  עם משתקמי מרכז היום.