חברה

תנועת הנוער של איל"ן לצעירים ולבוגרים אותן אנו מכנים "החוגים החברתיים" וקייטנות הקיץ של איל"ן הן פעילויות חברתיות שאיל"ן מקיים כפעילות המנוהלת מטעם המרכז הארצי של איל"ן והן רק חלק קטן מהפעילויות החברתיות שאיל"ן מעניק לילדים ולבוגרים עם מוגבלויות באמצעות הסניפים והמוסדות של איל"ן בכל רחבי הארץ.  

באמצעות פעילויות חברתיות מגוונות אותן מקיים איל"ן נחשפים הילדים והבוגרים בעלי המוגבלויות למגוון בילויים , מפגשים ופעילויות תרבות וחברה אשר לא היו יכולים להיחשף אליהם בדרך אחרת. פעילויות חברתיות אלה מעצימות את הנכים, נותנות הזדמנויות למפגשים עם  אנשים שאינם בעלי מוגבלויות ומעניקות להם ולמשפחותיהם בילוי, והנאה יחד עם העשרה והרגשת שוויון וערך עצמי.