חזון ומטרות

חזון איל"ן

לאפשר לאנשים עם מוגבלות פיזית, לחיות חיים משמעותיים ואיכותיים, לאורך כל חייהם.

במהלך שנת 2019 קיימה איל"ן תהליך בניית אסטרטגיה חדשה לעמותה. התהליך לווה על ידי צוות יועצים ארגוניים מקצועי בשיתוף צוותי פעולה שכללו מנהלים, עובדים ומתנדבים מכל סניפי ומוסדות העמותה.

בימים אלו החלה עמותת איל"ן בהטמעת תכניות ופרויקטים חדשים אשר נגזרו מן האסטרטגיה החדשה.

 

מטרות

מטרת עמותת איל"ן היא לשפר את איכות חייהם של אנשים עם מוגבלויות פיזיות בישראל ולקדם את שילובם בחברה. אנו מאמינים כי מתפקידנו להעניק לילדים ובוגרים עם מוגבלויות פיזיות בישראל,  את כלל השירותים והטיפולים הדרושים להם מיום היוולדם ובמהלך כל חייהם,  לשם מיצוי הפוטנציאל האישי והשגת עצמאות מרבית.

איל"ן תפעל למען:

  • חיזוק החוסן המשפחתי: ייעוץ הדרכה ובניית מנהיגות הורית לצורך פיתוח כלי התמודדות והעצמה עבור ילדים ובוגרים עם מוגבלויות פיזיות ובני המשפחות.
  • מתן מענה מותאם אישית לאנשים עם מוגבלויות בתחומי החיים השונים, למען קידום הזדמנויות להשתלבות בשוק העבודה, פתרונות דיור מגוונים ומתן מענה  לצרכים החברתיים והתרבותיים של החברים בעמותה.
  • הגברת המודעות הציבורית לחיים עצמאיים, להשתלבות בחברה, פיתוח מנהיגות ונגישות בכל תחומי החיים, הסרת חסמים וסיוע במיצוי זכויות.