התוכן העיקרי

חזון ומטרות

חזון 

לאפשר לנכי "עצב ושריר" בישראל, מיום הולדתם ובמהלך חייהם, לחיות באיכות חיים מירבית, ע"י מענה לצרכיהם הייחודיים ותוך שאיפה לשילובם בחברה, באמצעות הקמה והפעלה של מסגרות ופעילויות ייעודיות הפועלות באמצעות מתנדבים בסניפים בכל רחבי הארץ, תוך מינוף מומחיות ומסורת ארוכת שנים. 

לאחר קבלת פרס ישראל בשנת 2010 ולאחר 58 שנות פעילות החליטה הנהלת איל"ן לקיים חשיבה אסטרטגית מחודשת על הדרך, הערכים והחזון של הארגון לשנים הבאות.
בעזרת חברת "נובה" וצוות היגוי מתוך איל"ן נעשה במשך כשנה תהליך מחקר ולימוד שבסופו גובש החזון בצורתו המחודשת. הנהלת איל"ן אישרה את החזון המחודש באסיפה הכללית של העמותה  שהתקיימה ביום ב' 27.6.2011

מטרות  

מתוך היכרות מעמיקה עם הקשיים והאתגרים איתם מתמודדים בעלי המוגבלויות בישראל, אנו באיל"ן מחויבים לסייע להם לחיות את חייהם כשווים וכפרטים מועילים לחברה.  מטרת איל"ן היא לשפר את איכות חייהם של בעלי המוגבלויות הפיזיות בישראל ולקדם את שילובם בחברה. 
אנו מאמינים כי מתפקידנו להעניק לכל אחד מבעלי המוגבלויות בישראל את כלל השירותים והטיפולים הדרושים לו מיום היוולדו לשם מיצוי הפוטנציאל האישי והשגת עצמאות מרבית. 
לצד השיקום הפיזי, אנו מאמינים בחשיבותו העליונה של השיקום החברתי שתורם רבות לשיפור הדימוי העצמי ולשיפור ההרגשה הכללית של האדם בעל המובלות.