התוכן העיקרי

בעלי תפקידים

חברי הועד המנהל של איל"ן :

 • רו"ח אהוד רצאבי -יו"ר
 • אפרים זינגר, ד״ר
 • בכר משה
 • באשר אבי, רו"ח
 • בריל רינה
 • גביש יקותיאל
 • גלבוע אורה
 • גפני יצחק
 • דביר עמיהוד
 • דהאן שלום, עו"ד
 • וייל דוד, רו"ח
 • וייס אמנון
 • חיים גבריאלי
 • ילון גבי
 • ירון רביד
 • לאור חנה
 • לב ויויאן
 • לבנשטיין שרה
 • לנגר ראובן, ד"ר
 • מכנס מלכה
 • ממרן מיקי
 • מנשה ענבר רו"ח
 • סימיון מיכה
 • קינן שמעון
 • רמזי גבאי
 • שובלי שמוליק
 • שטראוס תמר
 • שלום יוסי
 • שלוס שיפי

 

ועדת הביקורת:
רו"ח שי בן שמואל - יו"ר
עו"ד רון קלגסבלד- חבר
רו"ח גולן בן שושן- חבר
מר בני נויפלד - חבר


יושבי ראש הנהלת איל"ן לדורותיהם:
גב' בטי דובינר, ז"ל - מייסדת העמותה
מר דן פינס - אילנשי"ל
מר מרדכי שטרן - אילנשי"ל
מר עובד בן עמי
מר יצחק רוטמן
מר גדליה רכטר
מר יהושע פורר
מר אלון ברוידא, רו"ח
מר חיים פרייליכמן, רו"ח

 

מנכ"לי איל"ן לדורותיהם
1972-1997: אורית אבנשטיין ז"ל
1998- 2017: מר שמעון צוריאלי


בעלי תפקידים במרכז איל"ן
מנכ"ל איל"ן - מר בועז הרמן
סמנכ"ל כספים- מר אמנון ישראלי
סמנכ"לית משאבי אנוש – גב' ענת גונן
יועצת משפטית - עו"ד דקלה סיתי- מאיר
מנהלת שיווק - גב' שני קנזי
מנהלת פיתוח משאבים ושותפויות – גב' רונית פרקש
עוזרת מנכ"ל ומנהלת תפעול  – גב' מיכל דנין הולנדר