אגודות הידידים בחו"ל

לאיל"ן מספר אגודות ידידים רשומות שהוקמו במספר מדינות בעולם. האגודות רשומות כארגונים ללא כוונת רווח ועבור כל תרומה המתקבלת דרכן תינתן קבלה על תרומה פטורה ממס.
להלן רשימת האגודות בארצות השונות:

ארצות הברית
מר ג'סי קרסנאו- יו"ר
כתובת:
Jesse Krasnow
Sirius LLC
2109 Broadway
New York, NY 10023
טלפון: 212-799-6671
פקס: 212-769-9169
דוא"ל jake@siriusrealty.com
קנדה
Please contact Ilan Israel
9 Y.L Gordon st. Tel Aviv
6345811 Israel
Tel: (972)3-5248141
Fax: (972)3-5249828
   
אנגליה
מר ליאונרד לס
כתובת: 
England Friends of ILAN
Mr. Lawrence Harding-Chairman
0044 776 7338158
LawrenceHarding@btinternet.com
Mr. Leonard Lass
21 Chippenham Mews
London W92AN
United Kingdom
Tel: +442074321330
Fax: +442072865648
דוא"ל:  charity@lass.eu.com
גרמניה
Please contact Ilan Israel
9 Y.L Gordon st. Tel Aviv
6345811 Israel
Tel: (972)3-5248141
Fax: (972)3-5249828
   
צרפת
גב' קלייר דרעי
49 rue de Courcelles
75008 Paris
טלפון: 33663154263
clairederhy@hotmail.com