אגודות הידידים בחו"ל

לאיל"ן אגודות ידידים רשומות בארה"ב ובאנגליה. האגודות רשומות כארגונים ללא כוונת רווח ועבור כל תרומה המתקבלת דרכן תינתן קבלה על תרומה פטורה ממס.

ארצות הברית

מר ג'סי קרסנאו- יו"ר
כתובת:
Jesse Krasnow
Sirius LLC
2109 Broadway
New York, NY 10023
טלפון: 212-799-6671
פקס: 212-769-9169
דוא"ל jake@siriusrealty.com

אנגליה

מר ג'ונתן לס
כתובת:
England Friends of ILAN
Mr. Jonathan Lass
21 Chippenham Mews
London W92AN
United Kingdom
Tel: +442074321330
Fax: +442072865648
דוא"ל:   charity@lass.eu.com